Przeglądy gwarancyjne i okresowe urządzeń – wymóg czy dobrowolność?

Zgodnie z warunkami gwarancji wybranych producentów zebraliśmy kilka najważniejszych informacji odnośnie wymaganych przeglądów urządzeń ogrodniczych oferowanych przez naszą firmę.

Aby móc w pełni korzystać z praw gwarancji jaką chroni producent Ciebie oraz maszynę kupioną w naszym sklepie koniecznie musisz posiadać dowód zakupu (paragon lub faktura) – najczęściej przypinamy go do karty gwarancyjnej wydanej przez producenta. Zalecamy wykonanie kserokopii tego dokumentu ze względu na blaknięcie paragonu czy oddanie faktury do księgowości swojej firmy. Kolejnym z ważnych aspektów gwarancji jest konieczność wykonania przeglądu zerowego przez sprzedawcę lub autoryzowany serwis – kupując w naszej firmie masz zapewnione to zawsze przy sprzedaży (zwróć uwagę na zakupy internetowe – niższa cena nie jest wyznacznikiem jakości!). Każdorazowo kupując sprzęt u nas – odbierasz go zalany płynami eksploatacyjnymi, skręcony we właściwy sposób oraz uruchomiony przy Tobie; otrzymujesz pełny instruktaż odnośnie sposobu eksploatacji, uruchomienia oraz czynności serwisowych koniecznych do prawidłowego użytkowania. Na wszelkie pytania staramy się odpowiedzieć z największą starannością.

Obecnie prawie wszyscy producenci wymagają rejestracji urządzenia na swojej stronie www – przykładowe adresy rejestracji podajemy poniżej artykułu. Większość producentów ze względu na sposób użytkowania urządzenia ogranicza gwarancję dla zakupów komercyjnych a pozwala na wydłużenie gwarancji o kolejne lata pod warunkiem wykonywanych przeglądów rocznych. Wydłużony okres gwarancji to zazwyczaj od 2 do nawet 5 lat – przeglądy konieczne są do wykonania przed upływem 1 roku od daty zakupu. Obowiązkiem dopilnowania tego terminu jest w zakresie konsumenta – nie polecamy czekać do ostatniego dnia, szczególnie w okresie wiosennym kiedy nasz serwis ma mnóstwo pracy i czas oczekiwania na naprawę i przegląd urządzenia wydłuża się – priorytetowo traktowane są urządzenia zakupione w naszym sklepie jednak czasami nie jesteśmy w stanie dokonać serwisu urządzenia w bardzo krótkim czasie. Producenci wymagają przeglądów rocznych aby mieć pewność, że przynajmniej raz w roku sprzęt ma wymienione płyny eksploatacyjne, zostanie wyczyszczony, wykryte zostaną uszkodzenia czy awarie podzespołów. Do niedawna na potwierdzenie przeglądu wystarczała pieczątka serwisu w karcie gwarancyjnej – teraz konieczna jest rejestracja takiego przeglądu w systemach komputerowych tak aby inny autoryzowany serwis czy sam producent miał wgląd do wykonanych czynności w razie przyszłej naprawy. Daty tego przeglądu nie można zmienić dlatego tak ważne jest terminowe wykonanie przeglądu – najczęściej w okresie 30 dni przed upływem kolejnego roku od daty zakupu. Aby zapewnić naszym klientom łatwy dostęp do serwisu jesteśmy AUTORYZOWANYM SERWISEM marek oferowanych przez nasz sklep dzięki czemu możecie na nasz liczyć w zakresie zakupu, eksploatacji i naprawy swojego urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe staramy się wykonywać z należytą starannością, jednak liczymy na Wasze uwagi odnośnie nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub problemach podczas jego codziennego użytkowania.

Prosimy pamiętać, że przegląd jest usługą odpłatną, uzależnioną od typu maszyny, zakresu przeglądu czy uszkodzeń bądź zużycia elementów maszyny. Zwróć uwagę również, że urządzenie do serwisu musisz dostarczyć we własnym zakresie – jeśli będziemy musieli odebrać urządzenie od Ciebie z domu/firmy konieczne będzie naliczenie kosztów transportu (Wg. Wzoru: trasa [KM] x 4 x stawka za  1 KM) – związane jest to z koniecznością dojazdu, czasem pracy poświęconym na tą czynność itp.  – usługę transportu sprzętu staramy się wykonywać tylko dla większych maszyn typu traktory ogrodowe, uzależnione jest to również od dyspozycyjności pracowników. Przeglądy okresowe traktorów czasami wykonujemy na miejscu u klienta – wiąże się to z dodatkową opłatą za usługę wyjazdową mechanika/-ów. Urządzenia dostarczane do serwisu powinny być w stanie czystym – jeśli zajdzie konieczność czyszczenia urządzenia przed naprawą/przeglądem serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za czyszczenie. Zapewniamy Państwa, że przestrzegamy wszelkich wymogów związanych z Ochroną Środowiska przez co płyny eksploatacyjne, oleje czy akumulatory poddawane są odpowiedniemu recyklingowi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie serwisowania sprzętu zakupionego w naszym sklepie, chętnie udzielimy Ci potrzebnych informacji oraz dostarczymy wszelkie części i materiały eksploatacyjne.

Al-Ko – rejestracja produktu.

Al-Ko – warunki gwarancji

Post Author: admin